Beskrivelse

Støttekontakten tilbyr bl.a. sosialt samvær etter behov og følge (ledsagelse) til ulike fritidsaktiviteter. Fritidstilbudet skal baseres på den enkelte brukers ønsker, behov og forutsetninger.

Tjenesten kan organiseres på tre måter:

  • individuell støttekontakt 
  • deltakelse i en aktivitetsgruppe 
  • individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon
Målgruppe

Personer og familier som har behov på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale problemer.

Vilkår

De som ikke kan ha omsorg for seg selv, eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål, har krav på støttekontakt.

Samarbeidspartnere

Lover

Dette er en lovpålagt, gratis tjeneste. Utgifter som støttekontakten har, skal ikke belastes brukeren.

Sosialtjenesteloven kap. 4

Forvaltningsloven

Veiledning

NAV kan kontaktes for å få hjelp til å fylles ut søknaden.

Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Søknadsskjema

Søknadssfrist

Saksbehandling

Klage

  • Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket.
  • I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
  • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom vedtaket ikke blir endret, sendes klagen videre til kommunens egen klageinstans, eller til Fylkesmannen i de tilfeller dette er klageinstansen.
  • Du vil motta informasjon om klagebehandlingen når saken er ferdigbehandlet.
Kontaktinformasjon

Annen informasjon

Innhold sist oppdatert: 16.12.2010 10:28:46
Søkeord

støttekontakt, fritidskontakt, avlastning, støtte, kontakt, fritid, hjelp, samvær, aktivitet, omsorg
Informasjon

Holtålen kommune
Bakkavegen 1,
7380 Ålen
Epost: epost@holtalen.kommune.no

Åpningstider: Ma - fr 0800 - 1500
Tlf.: 72 41 76 00
Faks: 72 41 76 18

Org.nr.: 937 697 767
Kontonr.: 6401 05 95353
Kommunenr.: 1644
Besøk Besøk oss på Facebook

Vevredaktør: Servicetorget
Ansvarlig redaktør: Rådmannen
Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS