Beskrivelse

Kommunen skal gjennom NAV Hjelpemiddelsentral gi tilgang til tekniske hjelpemidler for å redusere praktiske problemer i hverdagen.

Eksempler på hjelpemidler:

 • toalettforhøyer
 • toalettstol
 • rullestol
 • dusjkrakk
 • rullator
Målgruppe

Personer som av ulike årsaker har redusert funksjonsevne i en kortere eller lengre periode.

Vilkår

Personen må bo eller oppholde seg i kommunen og ha nedsatt funksjonsevne i en kortere eller lengre periode.

Samarbeidspartnere

NAV Hjelpemiddelsentral

Veiledning

Når du eller noen av dine nærmeste får behov for et hjelpemiddel, tar du kontakt med kommunehelsetjenesten der du bor.

Søknadsskjema

Søknadskjemaer - NAV

Søknadssfrist

Saksbehandling

Klage

Har du søkt helsehjelp fra kommunen, kan du klage på avgjørelsen (etter kommunehelsetjenesteloven):

 • Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket.
 • I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
 • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer.
 • Dersom vedtaket ikke blir endret, kan du klage til Helsetilsynet i fylket.

Du kan også klage på selve utførelsen av helsetjenesten du mottar (etter pasientrettighetsloven):

 • Send klagen til den instansen som yter tjenesten, slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.
 • Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, kan du klage til Helsetilsynet i fylket.
Kontaktinformasjon

Annen informasjon

Innhold sist oppdatert: 13.05.2011 10:00:17
Søkeord

Hjelpemidler, tolk, NAV, hjelpemiddelsentral, tilrettelegging, toalettforhøyer, toalettstol, rullestol, dusjkrakk, rullator
Informasjon

Holtålen kommune
Bakkavegen 1,
7380 Ålen
Epost: epost@holtalen.kommune.no

Åpningstider: Ma - fr 0800 - 1500
Tlf.: 72 41 76 00
Faks: 72 41 76 18

Org.nr.: 937 697 767
Kontonr.: 6401 05 95353
Kommunenr.: 1644
Besøk Besøk oss på Facebook

Vevredaktør: Servicetorget
Ansvarlig redaktør: Rådmannen
Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS