Viltberedskap/Skadet vilt
Telefonliste - Ettersøksgruppe Holtålen kommune

Foto: Inger GrøtliRepresentant for ettersøksgruppa skal kontaktes umiddelbart i forbindelse med viltpåkjørsler (veg/jernbane) eller andre tilfeller der det observeres skadet eller sykt vilt.

Det samme gjelder under jakt der storvilt skadeskytes eller observeres skadet.

   

Ettersøksgruppe Holtålen kommune

Navn

Telefon

Mobiltelefon

Granmo, Geir Morten (ansvarlig) 72 41 76 27 971 02 788
Dragmyrhaug, Annar 72 41 56 08 905 82 478
Flatberg, Jon Kåre 72 41 68 53 905 55 760
Aune, Vidar   915 12 857
Lian, Per Olav   452 91 864
Stenvold, Arne Magne 72 41 52 21 934 31 481
Ettersøksmannskap Midtre Gauldal kommune    
POLITI 02800  

 

Ved påkjørsel i grensområdene mot Røros, finner du kontaktpersoner i Røros kommune her...

Påkjørsler eller observasjoner av skadet bufe, tamrein og andre husdyr er ikke ettersøksgruppas ansvar. Dette skal rapporteres til politi (tlf. 02800) eller dyreeier.

(tilføyer: for å spare dyr for unødig lidelse kan representant fra ettersøksgruppa, om nødvendig kontaktes for rådføring).

 

Opplysninger som er viktig å notere i forbindelse med rapport om viltulykke:

  • Navn og mobiltelefon nr til vedkommende som rapporterer ulykken (vil bli kontaktet fra representant i ettersøksgruppa umiddelbart).
  • Stedsangivelse (gjerne om stedet er merket eller kan merkes)
  • Tidspunkt
  • Viltart (lever dyret, ligger dyret på stedet, stakk til skogs?)

I det øyeblikk det oppnåes kontakt med representant i ettersøksgruppa, er det vedkommende representant sitt ansvar å iverksette tiltak. Enten ved selv å rykke ut, eller opprette kontakt med andre i gruppa.

Foto: Hans Iver Kojedal

Kontaktinformasjon

Ansvarlig for ettesøksgruppe Holtålen kommune
Geir Morten Granmo
Fjellstyrekontoret, 7380 Ålen
Tlf. 72 41 76 27 - 971 02 788
geir.morten.granmo@holtalen.kommune.no

Ansvarlig for ettersøksgruppe Midtre Gauldal kommune
Johan Skinderhaug, Soknedal
Tlf. 72 43 49 55 - 911 60 138

Holtålen kommune
Bakkavegen 1,
7380 Ålen
Epost: epost@holtalen.kommune.no

Åpningstider: Ma - fr 0800 - 1500
Tlf.: 72 41 76 00
Faks: 72 41 76 18

Org.nr.: 937 697 767
Kontonr.: 4355 05 10058
Kommunenr.: 1644
Besøk Besøk oss på Facebook

Vevredaktør: Servicetorget
Ansvarlig redaktør: Rådmannen
Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS