Miljø
Lov til å spørre og krav på svar om miljøet

Den nye miljøinformasjonsloven trådte i kraft 1. januar 2004. Loven gir innbyggerne rett til opplysninger fra offentlige myndigheter og private virksomheter om forhold som har betydning for miljøet.

Alle næringer, industriproduksjonen så vel som jord- og skogbruket, transportsektoren og tjenesteproduksjonen, er omfattet av den nye miljøinformasjonsloven.

Loven skal sette innbyggerne i stand til å bidra til vern av miljøet, beskytte seg mot helse- og miljøskade og til å påvirke offentlige og private beslutningstakere i miljøspørsmål.

Kontaktinformasjon

Enhetsleder for plan og miljø
Steinar Elven
tlf 72 41 76 35
steinar.elven@holtalen.kommune.no

Holtålen kommune
Bakkavegen 1,
7380 Ålen
Epost: epost@holtalen.kommune.no

Åpningstider: Ma - fr 0800 - 1500
Tlf.: 72 41 76 00
Faks: 72 41 76 18

Org.nr.: 937 697 767
Kontonr.: 4355 05 10058
Kommunenr.: 1644
Besøk Besøk oss på Facebook

Vevredaktør: Servicetorget
Ansvarlig redaktør: Rådmannen
Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS