Plan og miljø
Plan og miljø

Hva gjør planavdelingen?

Planavdelingen har ansvar for arealplanlegging i kommunen, herunder kommuneplanen med arealplan og bestemmelser. Avdelingen behandler og utarbeider reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven.

Reguleringsplan

Reguleringsplan er en detaljert plan med tilhørende bestemmelser som regulerer arealbruken innenfor et avgrenset område. Reguleringsplaner baseres ofte på private planforslag, og kommunen utarbeider også egne reguleringsplaner. Det finnes to typer reguleringsplaner; områdeplan og detaljregulering. Les mer om reguleringsplaner i menyen til venstre.

Kommuneplan

Kommuneplan er kommunens overordnete styringsdokument, og består av  en samfunnsdel med handlingsdel og en arealdel. Arealdelen består av et plankart med tilhørende bestemmelser og retningslinjer. Les mer om kommuneplaner i menyen til venstre.

Planstrategi

Planstrategi er et nytt verktøy i plan- og bygningsloven. Formålet er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen. Kommunestyret skal én gang i hver valgperiode, og senest ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi.

 

Kontaktinformasjon

Plan- og miljøsjef Steinar Elven
tlf 72 41 76 35
steinar.elven@holtalen.kommune.no

Holtålen kommune
Bakkavegen 1,
7380 Ålen
Epost: epost@holtalen.kommune.no

Åpningstider: Ma - fr 0800 - 1500
Tlf.: 72 41 76 00
Faks: 72 41 76 18

Org.nr.: 937 697 767
Kontonr.: 4355 05 10058
Kommunenr.: 1644
Besøk Besøk oss på Facebook

Vevredaktør: Servicetorget
Ansvarlig redaktør: Rådmannen
Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS