Kreftomsorg
Kreftomsorg i Holtålen kommune har som mål å bidra til opprettholdelse av god livskvalitet for mennesker med kreftsykdom og deres pårørende, i alle faser av sykdommen

Når en får diagnosen kreft eller en livstruende sykdom, kan det være mange spørsmål og reaksjoner som melder seg, både for den som er syk og for pårørende.

Derfor har pasienter og pårørende ofte behov for støtte, informasjon, rådgivning og annen hjelp.

Kreftsykepleier kan tilby:

  • Individuell hjelp, støtte, veiledning og oppfølging til mennesker med kreft og deres nærmeste pårørende
  • Bidra med informasjon om sykdom og behandling. Tilrettelegging og oppfølging i alle faser av sykdommen.
  • Gi råd og veiledning ift. ulike plager og annet ubehag som følge av sykdom og behandling. Det kan være smerte, kvalme, nedsatt matlyst, tretthet og lignende.
  • Tid til samtale og støtte i en vanskelig tid.
  • Koordinering av hjelpebehov, og samt  være et  bindeledd mellom fastlege, sykehus, skoler, barnehage og andre instanser.
  • Sorgoppfølging.

Ta gjerne kontakt, eller si fra til fastlegen så kan kreftsykepleier ta kontakt med deg . 

 

50% Kreftkoordinator

Fra 01.02.2014 har kommunene Røros (vertskommune), Os og Holtålen, samt intermediæravdelingen ved Røros Sykehus, fått midler fra kreftforeningen til en 50% kreftkoordinatorstilling. Dette er en prosjektstilling som varer frem til 01.02.2017, men det er mulighet for forlengelse. Kreftsykepleier Gunlaug Sivertsen er ansatt i denne stillingen og vil jobbe hver tirsdag og torsdag, samt mandager i partallsuker. Hun er å treffe på telefon 992 63 057 og har kontor på Røros sykehjem.

Vi ønsker Gunlaug lykke til i dette viktige arbeidet!

Kontaktinformasjon

Kreftsykepleier Jorun Thorsvoll
Mob: 90 99 64 67
Tlf: 72 41 76 82
E-post: jorun.thorsvoll@holtalen.kommune

Holtålen kommune
Bakkavegen 1,
7380 Ålen
Epost: epost@holtalen.kommune.no

Åpningstider: Ma - fr 0800 - 1500
Tlf.: 72 41 76 00
Faks: 72 41 76 18

Org.nr.: 937 697 767
Kontonr.: 4355 05 10058
Kommunenr.: 1644
Besøk Besøk oss på Facebook

Vevredaktør: Servicetorget
Ansvarlig redaktør: Rådmannen
Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS