Pleie og omsorg
Pleie, rehabilitering og omsorgstjenesten (PRO)

Hjemmetjenesten i Holtålen – Holtålen helsesenter

Grilling ved Helsesenteret en fin sommerdag.Holtålen kommune ønsker at helsetjenesten skal bygge på nærhet og tilgjengelighet, trygghet og verdighet for den enkelte innbygger. Med dette som grunnlag skal PRO-tjenesten gi alle i kommunen trygghet for at de får tilpasset hjelp når behovet melder seg.Kommunen har en godt utbygd pleie-, rehabilitering og omsorgstjeneste.

 PRO-tjenesten omfatter:

 • Hjemmehjelp
 • Hjemmesykepleie
 • Sykehjem
 • Tidsbegrenset opphold
  - rehabilitering
  - utredning/behandling
  - avlastingsopphold
 • Langtidsplass ved institusjon
 • Støttekontakt
 • Personlig assistent
 • Dag-/nattopphold ved institusjon
 • Matombringing
 • Trygghetsalarmer

Organisering av PRO tjenesten:
Kommunen har hjemmebasert tjeneste, som er inndelt i 4 grupper. 
Sykehjemmet har 33 plasser fordelt på fem grupper, hvorav 2 grupper for senil demente, til sammen 12 plasser.

Hvor sendes søknadene ?
Du finner søknadsskjema  her, eller du kan få det ved Helsesenteret, av hjemmetjenesten eller i Serviceenheten.

Søknad om institusjonsplass sendes enhetsleder ved helsesenteret. Tiltaksteamet behandler disse søknadene.

Søknader om hjemmehjelp, hjemmesykepleie, støttekontakt, omsorgslønn, matombringing og trygghetsalarm sendes enhetsleder i hjemmetjenesten.

 

Kontaktinformasjon

Kommunens sentralbord
Hovsletta, Ålen
Telefon 72 41 76 00
epost@holtalen.kommune.no

Avdelingsleder Holtålen sykehjem
Ann Mari Grønli
Tlf. 72 41 76 73
ann.mari.gronli@holtalen.kommune.no

Hjemmetjenesten i Holtålen
hoved/vakt-tlf.: 72 41 76 82
Mob.tlf.: 951 46 240

Avdelingsleder hjemmetjenesten i Holtålen
Lars Inge Maurbakk
Tlf. 72 41 76 83
lars.inge.maurbakk@holtalen.kommune.no

 

Holtålen kommune
Bakkavegen 1,
7380 Ålen
Epost: epost@holtalen.kommune.no

Åpningstider: Ma - fr 0800 - 1500
Tlf.: 72 41 76 00
Faks: 72 41 76 18

Org.nr.: 937 697 767
Kontonr.: 6401 05 95353
Kommunenr.: 1644
Besøk Besøk oss på Facebook

Vevredaktør: Servicetorget
Ansvarlig redaktør: Rådmannen
Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS