Kverna ved Moen
Kvernhuset på Moen gård er bygd på 1800-tallet.

Kvernhuset på MoenDet er nå restaurert, og kverna kan igjen male korn. Prosessen i kvernhuset var den siste i arbeidet med kornet. Først måtte det såes og deretter høstes. Trøskinga foregikk i lange høst- og vinterkvelder. Redskapen man brukte var ”sluggu”. Sluggu var en lang stav med en treklump som var festa med vier. De la kornet utover på låvegolvet så gikk de og slo og dunka til kornet måtte ut. Deretter var det å ”retle”. Da hadde de kornet opp i en kasse med mange hull i bunnen. Det var for å få i fra halmpipene. Deretter kasta de kornet utover golvet med ei lita skuffe. Det beste kornet drev lengst fortelles det. Så sella de. De la kornet i en kasse med fin netting i bunnen slik at støvet ble borte. Så skulle kornet tørkes. Det gjorde de i ”Bastuggu’n”.  Der etter kom turen til kverna.
Husa på Moen gård er plassert på en måte som er typisk for Trøndelag. Først hovedhusa i en klynge og de andre husa spredt rundt omkring.

Holtålen kommune
Bakkavegen 1,
7380 Ålen
Epost: epost@holtalen.kommune.no

Åpningstider: Ma - fr 0800 - 1500
Tlf.: 72 41 76 00
Faks: 72 41 76 18

Org.nr.: 937 697 767
Kontonr.: 4355 05 10058
Kommunenr.: 1644
Besøk Besøk oss på Facebook

Vevredaktør: Servicetorget
Ansvarlig redaktør: Rådmannen
Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS