Eidet bru
Denne brua, ofte kalt stenbrua, ligger 100 m nedenfor Hyttfossen og Eidet rasteplass.

Foto: Inger Grøtli

Steinbrua ble ferdigbygd i 1853, og er en av to slike bruer i landet.

Brua er i dag tatt med i Vegvesenets bevaringsplan. Da den ble bygd, var en av de sterkeste menn som har vært her i distriktet med. En av hans jobber var å frakte de store steinene på plass med håndmakt. Om han var aldri så sterk, er det ufattelig at slikt går an. Samtidig med at brua ble bygd, ble vegen gjennom Svølgja lagt ned til elva.

At dette er et solid byggverk viser bildet nedenfor, der brua sto imot vannmassene i storflommen som var i Ålen 16.08.2011.

Eidet bru 16.08.2011

Foto: Inger Grøtli

Holtålen kommune
Bakkavegen 1,
7380 Ålen
Epost: epost@holtalen.kommune.no

Åpningstider: Ma - fr 0800 - 1500
Tlf.: 72 41 76 00
Faks: 72 41 76 18

Org.nr.: 937 697 767
Kontonr.: 4355 05 10058
Kommunenr.: 1644
Besøk Besøk oss på Facebook

Vevredaktør: Servicetorget
Ansvarlig redaktør: Rådmannen
Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS