Kulturminner
Holtålen kommune har en rekke kulturminner, særlig knyttet til bergverksdrift.

MuggruvaAllerede 2000-4000 år FK streifet jegere og fangstfolk rundt i Holtålen. Funn av steinalderredskaper og boplasser viser dette. 
De første bønder kan ha slått seg ned i Holtålen rundt 1000 år FK. De dyrket bygg og hadde også et beskjedent husdyrhold. 
"Industrialiseringen" begynte allerede rundt Kristi fødsel. Flere jernvinneanlegg kan tidfestes til denne tiden. 
I 1659 bygges det første smelteverket i Holtålen, Tamlaget hytte nedenfor Svølgja. Senere følges smeltehytta ved Tamlaget av Dragås hytte (1727), senere Eidet hytte i 1834. I 1674 oppdages den første kobbermalmen i Holtålen ved Killingdal. Denne gruva skal følges av en rekke større og mindre gruver i kommunen hvorav de mest kjente er Kjøli og Muggruva. I dag er det betydelige minner igjen etter denne greuvedriften i kommunen.

Holtålen kommune
Bakkavegen 1,
7380 Ålen
Epost: epost@holtalen.kommune.no

Åpningstider: Ma - fr 0800 - 1500
Tlf.: 72 41 76 00
Faks: 72 41 76 18

Org.nr.: 937 697 767
Kontonr.: 4355 05 10058
Kommunenr.: 1644
Besøk Besøk oss på Facebook

Vevredaktør: Servicetorget
Ansvarlig redaktør: Rådmannen
Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS