Jakt og fiske

Det finnes et utall av fiskevann i kommunen. Så godt som alle vann har en flott bestand av edelfisk. I tillegg er halve Gaula gjennom kommunen lakseførende.

Småviltjakt, elgjakt, hjortejakt og reinsjakt er utbredt i Holtålen.

Fjellstyrene administrerer til sammen vel 670.000 dekar skog- og fjellterreng fordelt på 6 statsallmenninger i Holtålen kommune.  

De disponerer 8 åpne fjellstyrebuer.

Meget gode muligheter for innlandsfiske og laksefiske. Gratis stangfiske til fylte 18 år (innlandsfiske). Salg av garn- og oterkort til utenbygds i enkelte vann. Det er tilrettelagt fiskeplass for handikappede.

Parkeringsplass for campingvogner ved Riasten.

Tilrettelagt for friluftsliv med gapahuker, bålplasser og rastebenker.

Kontaktinformasjon

Ålen og Haltdalen fjellstyrer
7380  ÅLEN
Telefon/faks: 72 41 55 77
Mob: 909 209 68
alen@fjellstyrene.no
haltdalen@fjellstyrene.no

Holtålen kommune
Bakkavegen 1,
7380 Ålen
Epost: epost@holtalen.kommune.no

Åpningstider: Ma - fr 0800 - 1500
Tlf.: 72 41 76 00
Faks: 72 41 76 18

Org.nr.: 937 697 767
Kontonr.: 4355 05 10058
Kommunenr.: 1644
Besøk Besøk oss på Facebook

Vevredaktør: Servicetorget
Ansvarlig redaktør: Rådmannen
Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS