Helse

Ålen sentrum - helsesenteret
Helsetjenesten omfatter fysio-, ergoterapi og legetjenester, samt helsefremmende og forebyggende tjenester, rehabilitering/ habilitering og kurative tjenester i tråd med Lov om helsetjeneste i kommunen.

 

 • Helsetjeneste
 • Helse og miljø - et viktig satsingsområde
 • Bassengtrening
 • Legekontoret åpent hverdager kl. 08.15-15.15, tlf. 72 41 76 60,
  utenom arbeidstid via interkommunal legevakttjeneste med
  telefonnummer 72 41 05 55.
 • Fastleger
 • Fysioterapi til innbyggere i og utenfor institusjon
 • Helsestasjon for ungdom, ikke i drift pr.d.d
 • Helsesøstertjeneste med helsestasjon og skolehelsetjeneste.
 • Jordmortjeneste, svangerskapskontroll i samarbeid med legene
 • Medisinsk rehabilitering
 • Medisinsk nødmeldertjeneste (113- nummeret)

 

helsenorge.no - den offentlige helseportalen Gratis tilgang til de beste norske og internasjonale ressursene innen helsefag og medisin

 

 Veiledningssenteret for pårørende til rusmiddelavhengige

 

 

 

 

 

Kontaktinformasjon


Tove Volden Evensen
Tlf. 72 41 76 21
tove.volden.evensen@holtalen.kommune.no

 

Holtålen kommune
Bakkavegen 1,
7380 Ålen
Epost: epost@holtalen.kommune.no

Åpningstider: Ma - fr 0800 - 1500
Tlf.: 72 41 76 00
Faks: 72 41 76 18

Org.nr.: 937 697 767
Kontonr.: 6401 05 95353
Kommunenr.: 1644
Besøk Besøk oss på Facebook

Vevredaktør: Olav Grønli
Ansvarlig redaktør: Rådmannen
Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS