Helse

Ålen sentrum - helsesenteret
Helsetjenesten omfatter fysio-, ergoterapi og legetjenester, samt helsefremmende og forebyggende tjenester, rehabilitering/ habilitering og kurative tjenester i tråd med Lov om helsetjeneste i kommunen.

 

 • Helsetjeneste
 • Helse og miljø - et viktig satsingsområde
 • Bassengtrening
 • Legekontoret åpent hverdager kl. 08.15-15.15, tlf. 72 41 76 60,
  utenom arbeidstid via interkommunal legevakttjeneste med
  telefonnummer 116117.
 • Fastleger
 • Fysioterapi til innbyggere i og utenfor institusjon
 • Helsestasjon for ungdom, ikke i drift pr.d.d
 • Helsesøstertjeneste med helsestasjon og skolehelsetjeneste.
 • Jordmortjeneste, svangerskapskontroll i samarbeid med legene
 • Medisinsk rehabilitering
 • Medisinsk nødmeldertjeneste (113- nummeret)

 

helsenorge.no - den offentlige helseportalen

 

Gratis tilgang til de beste norske og internasjonale ressursene innen helsefag og medisin

 

 Veiledningssenteret for pårørende til rusmiddelavhengige

Holtålen kommune
Bakkavegen 1,
7380 Ålen
Epost: epost@holtalen.kommune.no

Åpningstider: Ma - fr 0800 - 1500
Tlf.: 72 41 76 00
Faks: 72 41 76 18

Org.nr.: 937 697 767
Kontonr.: 4355 05 10058
Kommunenr.: 1644
Besøk Besøk oss på Facebook

Vevredaktør: Servicetorget
Ansvarlig redaktør: Rådmannen
Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS