Bokvenn
"Bokvenn" er et bibliotektilbud til eldre, funksjonshemmede (og langvarig syke) i Holtålen kommune

Ordningen er et samarbeid mellom Folkebiblioteket og Frivilligsentralen.

Biblioteket har lesestoff og Frivilligsentralen ordner med skyss.

Hvem kan bli låner med en BOKVENN ?

  • Eldre, funksjonshemmede (og langvarig syke) som ikke kan komme til biblioteket selv.
  • Lånere som for en kortere periode ikke klarer å komme til biblioteket på egen hånd.
Hvordan blir man låner med BOKVENN ?
  • Ta kontakt med Biblioteket eller Frivilligsentralen.
Hva kan man låne?
  • Alt som biblioteket ellers tilbyr sine lånere.
Hvordan fungerer ordningen?
  • Lånerne kan få skyss til og fra biblioteket.
  • Frivilligsentralen ordner med skyss.
  • Mulighet til individuell låneavtale med biblioteket

 KONTAKT:

BIBLIOTEKET: FRIVILLIGSENTRALEN
Mari Laila
72 41 76 20 72 41 76 68

Holtålen kommune
Bakkavegen 1,
7380 Ålen
Epost: epost@holtalen.kommune.no

Åpningstider: Ma - fr 0800 - 1500
Tlf.: 72 41 76 00
Faks: 72 41 76 18

Org.nr.: 937 697 767
Kontonr.: 4355 05 10058
Kommunenr.: 1644
Besøk Besøk oss på Facebook

Vevredaktør: Servicetorget
Ansvarlig redaktør: Rådmannen
Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS