SFO
Skolefritidsordning ved Hov skole

SFO ved Hov skole er et tilbud til barn fra 1. til 4. klasse. På Hov skoles SFO får alle som ønsker det plass. Vi har fleksible åpningstider som tilpasses foreldrenes ønsker og behov. SFO er et tilbud om lek og aktiviteter før og etter skoletid.  Det finnes ingen sentrale forskrifter om hvordan den skal være, men organiseres etter lokale forhold, bl.a. lengden på skoledagen og behovet hos søkerne.

 SFO holder åpent på hverdager fra 0645 til skolestart og etter skoleslutt til 1630. På onsdager holdes åpent fra 0645 til 1630.  1. og 2. trinn har undervisningsfri hver onsdag, med unntak av 4 onsdager i løpet av skoleåret, og 3. og 4. trinn har undervisningsfri annenhver onsdag.

SFO har åpent alle virkedager, med unntak av jul, påske og 4 uker i juli.  Det blir også avviklet 3 planleggingsdager i løpet av skoleåret, hvor SFO holder stengt. 

Ungene har selv med frokost som vi serverer drikke til.  Videre har vi praktisert at elevene har med en knekkebrødpakke (oppbevares i skapet på SFO) som de kan spise av senere på dagen hvis de er sultne.

På SFO prioriterer vi frilek. Vi ønsker å gi barna en trygg og meningsfylt tid på SFO, der barnas lek og samspill med hverandre står i sentrum.  Vi legger vekt på at barna skal få være i en trygg og omsorgsfull atmosfære.  Her skal de få leke og utvikle seg gjennom kreativitet og uten voksen overstyring, men med tilgjengelige voksne.  Det gis også anledning til å gjøre lekser.

Holtålen kommune
Bakkavegen 1,
7380 Ålen
Epost: epost@holtalen.kommune.no

Åpningstider: Ma - fr 0800 - 1500
Tlf.: 72 41 76 00
Faks: 72 41 76 18

Org.nr.: 937 697 767
Kontonr.: 6401 05 95353
Kommunenr.: 1644
Besøk Besøk oss på Facebook

Vevredaktør: Servicetorget
Ansvarlig redaktør: Rådmannen
Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS