Næringslivet
Fram mot utdanning og yrkesliv

Hov skole arbeider tett sammen med det lokale næringslivet i kommunen. Vi synes det er spesielt viktig at elevene i ungdomsskolen lærer mye om næringsliv ettersom de står på terskelen til å ta viktige valg med tanke på eget arbeidsliv.

Partnerskapsbedrifter
Skolen har knyttet til seg over tjue partnerskapsbedrifter i Holtålen. Disse bedriftene tar imot utplasserte elever, gjennomfører bedriftsomvisninger og informerer om lokalt næringsliv og hvordan det er å drive bedrifter i Holtålen. De stiller også opp for skolen med ressurspersoner i andre sammenhenger.

Åttende trinn
På åttende trinn er det lagt opp til at elevene kan være med en av foreldrene en dag på jobben for å få en første forsmak på arbeidslivet.

Niende trinn
Alle elever på 9. trinn får velge seg en arbeidsplass i Holtålen eller i nabokommunene hvor de skal arbeide i ei uke.

I tillegg har de et eget prosjekt der hensikten er å bli bedre kjent med næringslivet i kommunen. Hver elev skal studere en bestemt bedrift, og første prosjektdag går ut på å forberede seg til to dager hos denne bedriften. Etter to dager ute i jobb, brukes to dager til å lage en presentasjon som skal vises fram for medelever og lærere, sammen med et foredrag.

Tiende trinn
Elevene på 10. trinn skal gjennom skoleåret forberedes på å gjøre et riktig valg av skole. Elevene deltar på fagopplærings-dagene i Trondheim, og de besøker videregående skoler i distriktet.

Skolering i jobbintervju hører med til forberedelsene til et framtidig yrkesliv. Derfor kommer representanter fra partnerskapsbedriftene våre til oss for å gjennomføre så realistiske jobbintervju som mulig med elever på tiende.

Holtålen kommune
Bakkavegen 1,
7380 Ålen
Epost: epost@holtalen.kommune.no

Åpningstider: Ma - fr 0800 - 1500
Tlf.: 72 41 76 00
Faks: 72 41 76 18

Org.nr.: 937 697 767
Kontonr.: 4355 05 10058
Kommunenr.: 1644
Besøk Besøk oss på Facebook

Vevredaktør: Servicetorget
Ansvarlig redaktør: Rådmannen
Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS