Elevrådet 2015-2016

Ungdomstrinnet:

Leder Eskil Håpnes
Nestleder Johanne Holden
Sekretær Tea Bendos Trondsestås
Styremedl. Anja Træet
       " Jørgen Aas
       " Oskar Håkensen
Kontaktlærer Bjørn Inge Lange

Repr. til samarbeidsutvalget

 

Johanne Holden  vara:Oskar Håkensen

Eskil Håpnes      vara: Anja Træet

Repr. til ungdomsrådet

Johanne Holden

Oskar Håkensen

Repr. til skolemiljøutvalget

Jørgen Aas           vara: Eskil Håpnes

 

Mellomtrinnet:

Leder: Kaia Graytbakk
Nestleder: Amund Mølmann
Styremedlem: Mats Engan Elven
      " Beate Haugen Knutsen
       " Tiril Bendos Trondsetås
       " Jonas Stenmo
Kontaktlærer Marit Kristine Kirkhus

Holtålen kommune
Bakkavegen 1,
7380 Ålen
Epost: epost@holtalen.kommune.no

Åpningstider: Ma - fr 0800 - 1500
Tlf.: 72 41 76 00
Faks: 72 41 76 18

Org.nr.: 937 697 767
Kontonr.: 4355 05 10058
Kommunenr.: 1644
Besøk Besøk oss på Facebook

Vevredaktør: Servicetorget
Ansvarlig redaktør: Rådmannen
Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS