Elevrådet 2016-2017

Ungdomstrinnet:

Leder John Øverhaug Aasen
Nestleder Stine Trygstad Bakås
Sekretær Eirin Storsve
Styremedl. Jacob Aasheim Sollie
       " Jonathan Martinsen
       " Tuva Tamlagsrønning Bergh
Kontaktlærer Bjørn Inge Lange

Repr. til samarbeidsutvalget

 

Jacob Aasheim Sollie 

vararepr: Eirin Storsve

John Øverhaug Aasen    

vararepr: Stine Trygstad Bakås

Repr. til ungdomsrådet

Eirin Storsve

Stine Trygstad Bakås

Repr. til skolemiljøutvalget

Tuva Bergh Tamlagsrønning          

vararepr: Jonathan Martinsen

 

Mellomtrinnet:

Leder: Inès Blanco
Nestleder: Hans Engan
Styremedlem: Aida Forbord Jensås
      " Johanne Jensvold
       " Mons Ola Dragmyrhaug
       " Håkon Hilmo
Kontaktlærer Marit Kristine Kirkhus

Holtålen kommune
Bakkavegen 1,
7380 Ålen
Epost: epost@holtalen.kommune.no

Åpningstider: Ma - fr 0800 - 1500
Tlf.: 72 41 76 00
Faks: 72 41 76 18

Org.nr.: 937 697 767
Kontonr.: 4355 05 10058
Kommunenr.: 1644
Besøk Besøk oss på Facebook

Vevredaktør: Servicetorget
Ansvarlig redaktør: Rådmannen
Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS