Elevrådet 2014-15

Ungdomstrinnet:

Leder Tobias Greni
Nestleder Marit Kirkhus
Sekretær Sander Skogås
Styremedl. Norvald Sundan Meland
       " Maje Aarmo Engan
       " Lene Lyngstad Grønli
Kontaktlærer Marit Hegseth
Repr. til samarbeidsutvalget

 

Marit Kirkhus

vara:  Lene Lyngstad Grønli

Norvald Sundan Meland
vara: Sander Skogås

Repr. til ungdomsrådet

Lene Lyngstad Grønli

Tobias Greni

Repr. til skolemiljøutvalget

Maje Aarmo Engan

vara: Tobias Greni

Mellomtrinnet:

Leder: Sindre  Engesvold Håpnes
Nestleder: Tuva Tamlagsrønning  Berg
Styremedlem: Sindre Mikkelsen
      " Maren Kirkhus
       " Niklas Sivertsgård
       " Ina Evenås Sørdal
Kontaktlærer Marit Kristine Kirkhus

Holtålen kommune
Bakkavegen 1,
7380 Ålen
Epost: epost@holtalen.kommune.no

Åpningstider: Ma - fr 0800 - 1500
Tlf.: 72 41 76 00
Faks: 72 41 76 18

Org.nr.: 937 697 767
Kontonr.: 6401 05 95353
Kommunenr.: 1644
Besøk Besøk oss på Facebook

Vevredaktør: Servicetorget
Ansvarlig redaktør: Rådmannen
Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS