Elevrådet 2013-14

Ungdomstrinnet:

Leder Jostein Sletten
Nestleder Ane Gjære
Sekretær Guri Jensås
Kasserer Julie Sivertsgård
Styremedl. Denys Pyzhov
       " Ingrid Hegseth
       " Hallvard  Løberg Näsvall
       " Ane Thorsvoll
Kontaktlærer Marit Hegseth
Repr. til samarbeidsutvalget

 

Denys Pyzhov
vara: Ingrid Hegseth

Jostein Sletten
vara: Ane Gjære

Repr. til ungdomsrådet

 Haallvard Løberg Näsvall

Ingrid Hegseth

Repr. til skolemiljøutvalget

Ane Thorsvoll

vara: Denys Pyzhov

Mellomtrinnet:

Leder: Ingeborg Aasen
Sekretær: Stine Trygstad Bakås
Styremedlem: Eli Kirkhus
      " Øystein Morken Lange
       " John  Arne Stenmo
       " Per Sverre Bremnes
Kontaktlærer Marit Kristine Kirkhus

Holtålen kommune
Bakkavegen 1,
7380 Ålen
Epost: epost@holtalen.kommune.no

Åpningstider: Ma - fr 0800 - 1500
Tlf.: 72 41 76 00
Faks: 72 41 76 18

Org.nr.: 937 697 767
Kontonr.: 6401 05 95353
Kommunenr.: 1644
Besøk Besøk oss på Facebook

Vevredaktør: Servicetorget
Ansvarlig redaktør: Rådmannen
Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS