PPT
Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Alle kommuner skal ha en PP-tjeneste, se Opplæringsloven § 5-6
PPT er en interkommunal tjeneste for Røros og Holtålen.
Mye av tiden tilbringes i barnehager og skoler både i Holtålen og Røros.
PP-tjenesten arbeider i forhold til barn, unge og voksne med ulike behov for tilrettelegging og spesialpedagogisk hjelp på grunnskoleområdet.


Arbeidsområder:

  • veiledning til barn, ungdom, foresatte, barnehage og skole
  • utredning i forhold til ulike vanskeområder, f.eks lese-og skrivevansker, konsentrasjonsvansker, sosiale vansker, samspillsvansker og fagvansker
  • systemrettet/miljørettet arbeid i forhold til barnegrupper og skoleutvikling

Taushetsplikt:
Ansatte i PPT har taushetsplikt, men samarbeider med andre hjelpetjenester etter samtykke fra foresatte.


Henvisningsrutiner:
PPT kan kontaktes av skole, barnehage, helsetjeneste eller foresatte. For henvisning til PPT benyttes eget skjema. Henvisning krever samtykke fra foresatte.

Kontaktinformasjon

Leder: Grete Vik
Bergmanns gt. 23, 7374 Røros
Tlf. 72419856 - Mobil: 92233179
grete.vik@roros.kommune.no

Spesialpedagog: Ellen Anda
Bergmanns gt. 23, 7374 Røros
Tlf. 72419858 - Mobil: 92645606
ellen.anda@roros.kommune.no

Ped.psyk. rådgiver: Mona Søberg
Bergmanns gt. 23, 7374 Røros
Tlf. 72419877 - Mobil: 91150158
mona.soberg@roros.kommune.no

Holtålen kommune
Bakkavegen 1,
7380 Ålen
Epost: epost@holtalen.kommune.no

Åpningstider: Ma - fr 0800 - 1500
Tlf.: 72 41 76 00
Faks: 72 41 76 18

Org.nr.: 937 697 767
Kontonr.: 4355 05 10058
Kommunenr.: 1644
Besøk Besøk oss på Facebook

Vevredaktør: Servicetorget
Ansvarlig redaktør: Rådmannen
Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS