Ordførerens side

Ordfører Jan Håvard Refsethås


Jan Håvard Refsethås 
er ordfører i
Holtålen kommune

Alder: 56 år (født i 1957)
Yrke: Bonde

Politisk erfaring: Medlem av kommunestyre og formannskap 2007-2011
Ordfører 2011 - 2015

Parti: Senterpartiet (Felleslista av Senterpartiet og Venstre)

Valgt som ordfører: Etter kommunestyrevalget for perioden 2011-2015 og
2015-2019.

 

 


Velkommen til vår hjemmeside for Holtålen kommune.

Kommunevalget i 2015 resulterte i at Jan Håvard Refsethås ble valgt som ordfører i Holtålen kommune for perioden 2015-2019. Det ble etter valget etablert et samarbeid mellom Felleslista av Senterpartiet og Venstre, Høyre og Sosialistisk Venstreparti.

Vi er fortsatt en ROBEK kommune med begrenset økonomisk handlingsrom. Vår ambisjon er fortsatt sterkt fokus på økonomien slik at vi på sikt skaffer oss større handlefrihet. Vi har kommet et stykke på vei, men må fortsatt ned i driftsnivå. Samtidig må vi også se på mulighetene av å øke inntektene. Det jobbes også aktivt med å øke tilflyttingen til kommunen, og vi ser at vi fortsatt er en attraktiv kommune å bosette seg i. Dette skyldes at vi har gode tilbud innen barnehager og skole. Vi leverer med andre ord gode tjenester til vår innbyggere, og det skal vi også fortsette med i kommende 4 års periode.

Vi har fått 10 nye medlemmer av kommunestyret og jeg ser fram til å samarbeide med disse. I sum har vi nå et kommunestyre på 15 medlemmer som alle er klar for å yte det beste for innbyggerne i Holtålen kommune.

Jeg håper at du finner den informasjon du trenger her på vår hjemmeside eller  på Facebook, hvis ikke gi gjerne tilbakemelding på forbedringer.

Jan Håvard Refsethås
Ordfører

Kontaktinformasjon

Ordfører Jan Håvard Refsethås
Kommunehuset i Ålen, Hovsletta
Tlf. 72 41 76 07
Mob. 482 76 499
jan.havard.refsethas@holtalen.kommune.no

Holtålen kommune
Bakkavegen 1,
7380 Ålen
Epost: epost@holtalen.kommune.no

Åpningstider: Ma - fr 0800 - 1500
Tlf.: 72 41 76 00
Faks: 72 41 76 18

Org.nr.: 937 697 767
Kontonr.: 4355 05 10058
Kommunenr.: 1644
Besøk Besøk oss på Facebook

Vevredaktør: Servicetorget
Ansvarlig redaktør: Rådmannen
Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS